หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ช่วงอายุ 3-5 ปี สำหรับเด็กปบมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปงกาพัฒนา หมู่ที่ 6 (จากบ้านนางคำน้อย ร่วมสุข ถึงบ้านนายมงคล อินสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายชน คำวรรณ ถึงบ้านนายศุภชัย ไชยบาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังยาว หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายทรงยุทธ กาดีวงศ์ ถึงบ้านนายนันทชัย วงศ์ชัยวรรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่กัวะพัฒนา หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายชุมพล กาปาละ ถึงบ้านนายปั๋น เกตุแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปงกาพัฒนา หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายสมจริง เรืองสุขสุด ถึงบ้านนางบัวเกี๋ยง คำวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กัวะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและถนน คสล.พื้นที่หมู่ที่ 4 ,8 ตำบลแม่กัวะ จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ธ.ค. 2562 ]ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3