หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในช่วงปิดภาคเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มล. ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในช่วงเปิดภาคเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 10 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการกั้นห้องทำงานกองการศึกษาและห้องทำงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการต่อเติมอาคารเพื่อจัดเก็บตู้เอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปูพื้นด้วยหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19